Поради психолога вчителю з метою створення умов успішної адаптації першокласників до школи

 • Уникайте авторитарного стилю педагогічної діяльності.
 • На уроці вчитель обов’язково повинен використовувати слова підтримки для забезпечення позитивної атмосфери: 
  • "Давай спробуємо ще раз."
  • "У мене теж не одразу все виходило, тому не втрачай надії." 
  • "Я завжди вважала, що ти зможеш це зробити." 
  • "Повір у себе." 
  • "Я впевнена, що ти можеш." 
  • "Разом ми зможемо." 
  • "Сьогодні вийде краще, ніж учора." 
  • "Мені подобається те, що ти зробив." 
  • "Навіть, якщо ти помилишся, я допоможу тобі." 
  • "Ти талановитий." 
  • "Я пишаюся тобою." 
  • "Я вірю в те, що все вийде."
 • Кожного учня оцінюйте об’єктивно, а не з власної позиції
 • Оцінюйте ситуацію, вчинок, а не саму дитину.
 • Порівнюйте результати роботи учня тільки з її власними досягненнями, а не з досягненнями інших дітей.
 • Треба чесно і терпляче відповідати на всі запитання дитини.
 • У кожної дитини свій темперамент, свої потреби, інтереси, симпатії та антипатії. Поважайте її неповторність, індивідуальність.
 • Забезпечуйте дитині широкі можливості користування кожним із 5 відчуттів: вона повинна бачити, слухати, торкати руками, коштувати на смак і відчувати різноманітні елементи навколишнього світу.
 • Підтримуйте в дитині почуття власної гідності й позитивного образу «Я».
 • Не використовуйте негативних оціночних суджень, негативного програмування, не навішуйте «ярликів».
 • Розвивайте уміння слухати.
 • Розвивайте довільні зусилля у школяра, оскільки навчальна діяльність вимагає саме довільної уваги та пам’яті.
 • Будьте зразком для дитини, слідкуйте за своєю поведінкою.
 • Ставте конкретні вимоги, даючи при цьому конкретні пояснення.
 • Обговорюйте з учнями не лише, що не можна робити в школі, а й обов’язково, що можна. Це допоможе дитині усвідомити свої права та обов’язки.
 • Створюйте сприятливі умови , для того, щоб учень зайняв певну позицію серед однолітків, а не перетворився на аутсайдера. Згуртовуйте першокласників.
 • Формуйте адекватну самооцінку.
 • Формуйте навички пошуку соціальної підтримки ( уміння просити про допомогу та виражати вдячність).
 • Пам’ятайте: підвищення голосу, сурове покарання в адаптаційний період є негативнішим методом.
 • Заохочуйте гарну поведінку найчастіше та по змозі ігноруйте провокаційні вчинки дитини.
 • Під час уроків до мінімуму обмежуйте відволікальні чинники.
 • Постійно використовуйте на уроці ігрові види діяльності.
 • Для успішної адаптації варто проводити різні розвивальні вправи, які допоможуть дітям швидше познайомитися один з одним, знімуть психічне навантаження:

Поради класним керівникам 5-х класів що до успішної адаптації учнів

 • проявляти доброзичливе ставлення, підтримку;
 • реалізовувати демократичний стиль керівництва;
 • не висувати на початку року великих вимог до дітей, пам’ятати різницю між п’ятикласниками та іншими учнями середньої школи;
 • намагатись, щоб заняття викликали в учня позитивні переживання через дуже сильно виражене емоційне ставлення до навчального предмету в цьому віці;
 • орієнтувати дітей на вироблення об’єктивних критеріїв успішності і неуспішності, прагнення перевірити свої можливості і знаходити (за допомогою дорослих) шляхи подальшого їх розвитку і вдосконалення;
 • допомогти учням з низьким соціальним статусом в класному колективі відчути себе потрібними і бажаними в класі:
 • проводити відповідні класні години для покращення неформальних відносин між дітьми з використанням активних форм роботи;
 • залучати до позакласної роботи, групових заходів, щоб вони більше спілкувалися;
 • на позакласних заходах давати можливість проявити себе з кращої сторони;
 • звертати увагу однокласників на успіхи цих дітей у тому, що в них виходить.